Podsypka cementowo-piaskowa – Zalesie Górne

Nasza podsypka cementowo-piaskowa składa się z precyzyjnie dozowanej mieszanki piasku i cementu, dostosowanej do konkretnych proporcji objętościowych. Jej głównym celem jest stabilizacja gruntu oraz przenoszenie obciążeń wynikających z sił nacisku. Dzięki naszej podsypce można stworzyć trwałą warstwę wzmacniającą, równocześnie wyrównującą powierzchnię. Wytrzymałość naszej podsypki mieści się w zakresie od 1,5 MPa do 5 MPa i jest dostosowywana do rodzaju i wymagań konkretnego projektu.

Nasza podsypka cementowo-piaskowa nie wymaga specjalistycznego transportu. Dostarczamy ją za pomocą standardowych samochodów wyładowczych, co ułatwia proces logistyczny. Proporcje mieszanki są starannie dostosowywane do indywidualnych potrzeb. Na przykład, stosunek 1:2 oznacza, że na jedną część cementu przypada dwie części piasku. Im większy udział cementu w mieszance, tym większa wytrzymałość materiału na ściskanie.

Nasza podsypka cementowo-piaskowa znajduje szerokie zastosowanie, takie jak:

  • Tworzenie solidnej i stabilnej warstwy do wyrównania podłoża,
  • Wzmacnianie podstaw płyt chodnikowych,
  • Podsypywanie pod kostkę brukową, krawężniki i obrzeża,
  • Warstwa pod kostkę betonową i płyty chodnikowe.

Przy pracach brukarskich nasza podsypka cementowo-piaskowa jest nieodzowna do przygotowania warstw wyrównujących, które przenoszą obciążenia z warstwy ścieralnej na podbudowę, tworząc trwałą i stabilną nawierzchnię.

Nasza firma gwarantuje profesjonalne przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej. Nasz doświadczony personel precyzyjnie mieszają odpowiednie piaski i cement, dbając o jednorodność mieszanki oraz monitorując wilgotność. Dzięki temu materiał jest łatwy do wbudowania i zagęszczenia. Wszystkie te czynności są wykonane przed rozpoczęciem procesu wiązania cementu.