Podsypka cementowo-piaskowa – Łoś

Nasze podsypki cementowo-piaskowe składają się z wilgotnej mieszanki piasku i cementu, starannie dozowanych w określonych proporcjach objętościowych. Ich głównym celem jest stabilizacja gruntu oraz przenoszenie obciążeń wynikających z sił nacisku. Dzięki nim można stworzyć solidną warstwę wzmacniającą, równocześnie wyrównującą powierzchnię. Wytrzymałość naszych podsypek mieści się w przedziale od 1,5 MPa do 5 MPa, dostosowanej do rodzaju i wymagań konkretnego projektu.

Nasze podsypki cementowo-piaskowe mają jeszcze jedną zaletę - nie wymagają specjalistycznych pojazdów do transportu. Możemy dostarczyć je za pomocą standardowych samochodów wyładowczych, co ułatwia proces logistyczny. Proporcje mieszanki są precyzyjnie dostosowywane do potrzeb konkretnego zastosowania. Na przykład, stosunek 1:2 oznacza, że na jedną część cementu przypada dwie części piasku. Im większy udział cementu w mieszance, tym większa wytrzymałość materiału na ściskanie. Przy pracach brukarskich nasze podsypki cementowo-piaskowe są niezbędne do przygotowania warstw wyrównujących, które przenoszą obciążenia z warstwy ścieralnej na podbudowę, tworząc trwałą i stabilną nawierzchnię.

Nasza firma gwarantuje profesjonalne przygotowanie podsypek cementowo-piaskowych. Nasz doświadczony personel precyzyjnie mieszają odpowiednie piaski i cement, dbając o jednorodność mieszanki oraz monitorując wilgotność. Dzięki temu materiał jest łatwy do wbudowania i zagęszczenia. Wszystkie te czynności są wykonane przed rozpoczęciem procesu wiązania cementu.