Skurcz betonu

Wsypywanie cementu do betoniarkiTo powszechnie występujące zjawisko objawia się zmniejszeniem objętości betonu. Skurcz dotyczy, w mniejszym lub większym stopniu, każdego rodzaju betonu, zarówno wyrabianego na placu budowy, jak i takiego, którego produkcja jest przeprowadzana w wytwórni. Zjawisko przebiega równomiernie we wszystkich kierunkach, niezależnie od naprężeń działających na materiał.

Jego skutki są sumą skurczu autogenicznego oraz skurczu spowodowanego wysychaniem. Ten pierwszy zachodzi podczas wysychania wysychającego betonu. Jego przyczyną jest parowanie wody znajdującej się w mieszance. Przyczyną skurczu samoczynnego są zmiany chemiczne oraz strukturalne wewnątrz struktury materiału. Jest to zjawisko o tyle niekorzystne, że na skutek naprężeń wywołanych przez zjawisko, może dojść do zarysowań oraz pęknięć na powierzchni materiału. Mają one kształt nieregularny i często pojawiają się na nich rozgałęzienia.

Jest wiele czynników, które mają wpływ na zjawisko skurczu betonu. Można do nich zaliczyć skład mieszanki, a także temperaturę panującą w trakcie schnięcia materiału oraz wilgotność panującą w miejscu ,w którym się znajduje. Wiele zależy także od rodzaju cementu, jego ilości oraz wielkość kruszywa.

Największe zagrożenie związane z wystąpieniem skurczu zachodzi w wylewkach, które charakteryzują się dużą powierzchnią oraz niewielką grubością. Do jak największego zmniejszenia efektów jego działania dąży się np. podczas wylewania posadzek betonowych, ponieważ jego efekty mogą wpłyną na ich pękanie lub rozwarstwienie.

Podczas projektowania elementów betonowych, należy uwzględnić odkształcenia, które są wywołane zjawiskiem skurczu. W większości przypadku wystarczające jest uwzględnienie efektów zjawiska powodowanego wysychaniem, ponieważ to właśnie ono ma największy wpływ na wielkość wywołanych naprężeń. W przypadkach konstrukcji zespolonych nie można ignorować także skutków skurczu autogenicznego. Warto mieć go na uwadze już podczas zamawiania mieszanki w wytwórni u producenta.

 

Jak zmniejszyć efekt skurczu?

Kluczową rolę w tym przypadku odgrywa stosunek cementu do ilości wody. Jeśli wynosi on mniej niż 0,5, efekty skurczu pozostają na niskim poziomie. Zredukować jego efekt można poprzez zwiększenie ilości kruszywa grubego w stosunku do piasku, a także przez zastosowanie włókien mikrozbrojenia. Na rynku dostępne są także specjalne domieszki, które działają przeciwskurczowo lub ekspansywnie. Należy jednak pamiętać, że mieszanki przygotowane w wytwórni mają skład ściśle ustalony przez producenta. Zmiana proporcji może wpłynąć na jakość materiału.

Chcąc wyeliminować zjawisko powstawania skurczu, warto skorzystać z mieszanek, które oferuje wytwórnia, zawierających składniki niwelujące jego powstawanie. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ producent precyzyjnie dopasowuje ich proporcję do pozostałych składników wchodzących w skład mieszanki.