Podsypka cementowo-piaskowa – Góra Kalwaria

Chcielibyśmy zaproponować Państwu nasze usługi związane z produkcją i dostawą wysokiej jakości betonu, oraz dodatkowo oferować nasze specjalne podsypki cementowo-piaskowe. Nasza firma nie tylko zajmuje się kompleksowymi usługami betonowymi, ale również dostarcza stabilizujące mieszaniny piasku i cementu, które są doskonale przystosowane do różnych zastosowań.

Nasze podsypki cementowo-piaskowe składają się z wilgotnej mieszanki piasku i cementu, starannie dozowanych w odpowiednich proporcjach objętościowych. Ich głównym zadaniem jest stabilizacja gruntu, umożliwiająca przenoszenie obciążeń wynikających z sił nacisku. Stanowią one warstwę wzmacniającą, jednocześnie doskonale wyrównującą powierzchnię. W zależności od rodzaju podsypki, jej wytrzymałość może się wahać od 1,5 MPa do 5 MPa.

Jednym z atutów naszych podsypek cementowo-piaskowych jest fakt, że nie wymagają specjalistycznych pojazdów do transportu. Możemy dostarczyć je za pomocą zwykłych samochodów wyładowczych. Proporcje mieszanki są dostosowywane do indywidualnych potrzeb, na przykład stosunek 1:2 oznacza, że na jedną część cementu przypada dwie części piasku. Ważne jest, że im lepszy stosunek cementu do piasku, tym większa wytrzymałość materiału na ściskanie.

Nasze podsypki cementowo-piaskowe mają szerokie zastosowanie, w tym:

  • Tworzenie wytrzymałej i stabilnej warstwy do wyrównania podłoża,
  • Wzmacnianie podstaw płyt chodnikowych,
  • Podsypywanie pod kostkę brukową, krawężniki i obrzeża,
  • Warstwa pod kostkę betonową i płyty chodnikowe.

W przypadku prac brukarskich, nasze podsypki cementowo-piaskowe są niezbędne do przygotowania warstw wyrównujących, które przenoszą obciążenia z warstwy ścieralnej na podbudowę, stanowiącą konstrukcyjną warstwę nawierzchni.