Podsypka cementowo-piaskowa – Baniocha

Oprócz naszych kompleksowych usług z zakresu sprzedaży, produkcji i transportu betonu, chcielibyśmy zaproponować Państwu nasze wysokiej jakości podsypki cementowo-piaskowe. Są to wilgotne mieszanki piasku i cementu, które dostosowujemy w określonych proporcjach objętościowych. Ich głównym zadaniem jest stabilizacja gruntu poprzez przenoszenie obciążeń wynikających z sił nacisku. Stanowią one warstwę wzmacniającą i jednocześnie wyrównującą. Wytrzymałość naszych podsypek cementowo-piaskowych waha się w zakresie od 1,5 MPa do 5 MPa, w zależności od rodzaju materiału.

Nasze podsypki cementowo-piaskowe nie wymagają specjalnych pojazdów do transportu i mogą być dostarczane za pomocą standardowych samochodów wyładowczych. Proporcje mieszanki są dostosowywane do konkretnych wymagań, na przykład stosunek 1:2 oznacza, że na jedną część cementu przypada dwie części piasku. Ważne jest jednak, że im lepszy stosunek cementu do piasku, tym wyższa wytrzymałość na ściskanie materiału.

Nasze podsypki świetnie sprawdzą się w wielu zastosowaniach, takich jak:

  • tworzenie wytrzymałej i stabilnej warstwy do wyrównania podłoża,
  • wzmacnianie podstaw płyt chodnikowych,
  • podsypywanie kostki brukowej, krawężników i obrzeży,
  • warstwa pod kostkę betonową i płyty chodnikowe.

W pracach brukarskich podsypki cementowo-piaskowe są wykorzystywane do przygotowania warstw wyrównujących. Przenoszą one obciążenia z warstwy ścieralnej na podbudowę, która stanowi konstrukcyjną warstwę nawierzchni.

Nasze podsypki cementowo-piaskowe są starannie przygotowywane w różnych proporcjach poprzez dokładne wymieszanie odpowiednich piasków i cementu. Dzięki temu oraz monitorowaniu wilgotności, uzyskujemy jednorodną mieszankę, która łatwo się wbudowuje i zagęszcza. Te czynności powinny być wykonane przed rozpoczęciem procesów wiązania cementu.