Jak uzyskać odpowiednią mieszankę betonu?

Plac budowyBeton jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów we współczesnym budownictwie. Powstaje poprzez połączenie cementu (spoiwa) z wodą oraz kruszywem (wypełniaczem), a także ewentualnymi dodatkami. Na rodzaj i jakość betonu wpływają składniki wykorzystane do przygotowania mieszanki oraz ich wzajemne proporcje. W jaki sposób przygotować odpowiednią mieszankę betonu?

 

Typy betonu

Na rynku dostępnych jest wiele różnych typów betonu, które dają nieograniczone możliwości zastosowań projektowych. Ze względu na ciężar objętościowy wyróżnia się beton ciężki, zwykły oraz lekki. Do wykonania betonu ciężkiego wykorzystuje się specjalne manganowe lub stalowe kruszywa. Materiały z tej grupy stosowane są przede wszystkim w formie osłon biologicznych, które osłabiają promieniowanie jonizujące. Beton zwykły powstaje z mieszanki kruszyw naturalnych i łamanych lub kruszyw porowatych. Wykorzystuje się go do wytwarzania elementów o wysokiej izolacyjności cieplnej – pustaków stropowych i ścian osłonowych. Beton lekki powstaje z kruszyw lekkich i stosowany jest głównie jako warstwa podkładowa i wyrównawcza oraz w formie elementów stropowych i ściennych.

 

Proporcje składników betonu

Właściwości betonu zależą przede wszystkim od jego składu. Aby wykonać beton dobrej jakości, należy właściwie dobrać proporcje składników, a następnie umiejętnie je ze sobą zmieszać. Woda pozwala na uzyskanie pożądanej konsystencji wyrobu, a wypełniacze nadają mu odpowiednich właściwości. Kruszywem jest zwykle piasek lub żwir, a średnice ziaren dobierane są w zależności od pożądanych cech betonu. Im mniej wody i więcej spoiwa, tym mocniejszy jest beton. Należy jednak pamiętać, że zwiększanie udziału cementu wpływa negatywnie na właściwości reologiczne mieszanki i wywołuje nadmiar naprężeń. Przy tworzeniu mieszanki korzysta się z norm i tablic – określa się w ten sposób optymalną recepturę 1 metra sześciennego mieszanki. W zależności od rodzaju konstrukcji, do jakiej przeznaczony ma być beton, ustala się konsystencję mieszanki. Chodzi o stosunek masy cementu do wody – im jest on mniejszy, tym ciekłość mieszanki wyższa. Składniki na beton należy nie tylko mieszać w określonych ilościach, ale i w odpowiedniej kolejności. Najpierw mieszany jest piasek, żwir i cement, a dopiero później dodawana woda. Przy wykorzystaniu betoniarki na początek wlewa się część wody, następnie wsypuje się cement, potem piasek i żwir, a na końcu resztę wody. Na jakość mieszanki wpływ ma również czas mieszania. Zbyt długi może spowodować rozdzielenie składników, co obniża wytrzymałość betonu.