Czym są klasy betonu?

betonBeton jest materiałem budowlanym, który powstaje z połączenia spoiwa, czyli cementu z wodą, kruszywem oraz dodatkami. Spoiwo po zmieszaniu z wodą twardnieje na skutek fizykochemicznych reakcji. Woda zapewnia możliwości wiązania cementu oraz nadaje mieszance odpowiednią konsystencję. Kruszywem jest zwykle piasek lub żwir, którego średnice ziaren dobierane są w zależności od pożądanych cech betonu. Te trzy składniki połączone w odpowiednich proporcjach, pozwalają stworzyć beton określonej klasy.


Właściwości betonu jako materiału budowlanego

Beton posiada wiele właściwości, które naukowcy mierzą w specjalnych laboratoriach. Rozpatrując beton jako materiał budowlany, należy wziąć pod uwagę kilka podstawowych właściwości. Gęstość betonu decyduje o tym, czy materiał jest postrzegany jako lekki, zwykły lub ciężki. Jego porowatość zależy od porowatości kruszywa i zaczynu cementowego. Od porowatości betonu zależy jego wodoszczelność, czyli głębokość penetracji wody pod ciśnieniem. Beton wodoszczelny powinien odznaczać się więc możliwie małą ilością wolnych przestrzeni w strukturze. Istotna jest także przewodność ciepła, czyli zdolność do przewodzenia ciepła. Im mniejsza tym beton jest lepszym izolatorem termicznym. Najważniejszą właściwością betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie, która określa klasy betonu.


Klasy betonu

Wytrzymałość na ściskanie określa wielkość naprężeń, jakie beton może przenieść. Dostępność różnych typów betonu daje praktycznie nieograniczone możliwości zastosowań projektowych. Materiał ten klasyfikować można ze względu na ciężar objętościowy na beton  ciężki, zwykły oraz lekki. Beton ciężki powstaje z kruszyw manganowych lub stalowych, dlatego stosowane są przede wszystkim w formie osłon biologicznych, które osłabiają promieniowanie jonizujące. Beton zwykły powstaje z mieszanki kruszyw naturalnych i łamanych. Wykorzystuje się go do  tworzenia elementów konstrukcyjnych z betonu i żelbetu. Beton lekki stosowany jest głównie w formie elementów stropowych i ściennych.