Co poradzić na pękający beton?

pęknięcie betonuBeton to mieszanka cementowa na bazie kruszyw, cementu i wody mająca szerokie zastosowanie w budownictwie. Czasami celem nadania jej szerszych właściwości czy też konkretnych cech użytkowych można dodać do niej różnych domieszek i dodatków chemiczno-organicznych. Choć stwardniały beton nie powinien to jednak zdarza się, że pęka. Zobaczmy czemu tak się dzieje? Jak nie dopuścić do jego spękań?

 

Czym wyróżnia się mieszanka betonowa?

Chcąc zrozumieć, dlaczego beton pęka warto poznać jego cechy charakterystyczne, które wynikają ze złożoności mieszanki. Otóż zaprawa ta może przyjmować różną konsystencję w zależności od sposobu transportu, kształtu elementu, w jakim ma być wbudowana oraz od rozmieszczenia zbrojenia. Niezwykle istotne jest dokładne urobienie zaprawy, gdyż to jednolitość konsystencji będzie mieć kluczowy wpływ na szczelność, jednorodność i łatwość wypełnienia szczelin mieszaniną. Pewność, że owych przerw, jednorodność struktury zostanie zachowana należy dbać o ustalenie maksymalnego, dopuszczalnego zgęstnienia mieszanki.

 

Co zrobić z uszkodzeniami w betonie?

Uszkodzenia w betonie mogą powstać wskutek błędów w trakcie wylewania, bądź złej pielęgnacji w czasie jego stabilizacji — wiązania. Nie podlega dyskusji fakt, że każde nawet najmniejsze pęknięcie, ubytek powinno zostać usunięte, celem niedopuszczenia do pogłębienia się strat, uszkodzeń. Przed naprawą betonu, należy powierzchnie odpowiednio przygotować. Najpierw należy zwiększyć ubytek do szerokości ok. 0,5 cm, co pozwoli mieszance korekcyjnej wniknąć w każdy uszkodzony fragment betonu. Gdy spękania dotyczą miejsc, w których występują pręty stalowe, należy je odpowiednio oczyścić, zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym wykuwając wcześniej wokół niego fragment zaprawy na około 1,5 cm, a następnie uzupełnić ubytki gotową zaprawą betonową, dobierając jej typ do miejsca zastosowania, obciążeń, sposobu użytkowania (natężenia ruchu). Dobre efekty można uzyskać wypełniając szczeliny żywicą epoksydową.