karobeton
Karo

Beton na strop

Trwałość stropu jest bardzo ważnym elementem budynku, decydującym o bezpieczeństwie użytkowników. Z tego powodu należy wybrać mieszankę o odpowiednich parametrach, która pozwoli na użytkowanie wszystkich poziomów obiektu bez zagrożeń.

Produkcja betonu odpowiedniej klasy

Podstawową kwestią przy tworzeniu wytrzymałego stropu jest zastosowanie betonu o właściwej klasie wytrzymałości na ściskanie. Przyjmuje się, że wartość ta powinna wynosić co najmniej C12/15 albo kształtować się na jeszcze wyższym poziomie. W celu wykonania w szybkim czasie dobrej jakości stropu używa się w trakcie budowy pompy.

Rodzaje stropów betonowych

Stosując w budynku strop wyprodukowany z betonu, można zastosować kilka rozwiązań, które uwarunkowane będą chociażby liczbą poziomów obiektów, stopniem ich wykorzystania, a także tworzeniem dodatkowych ścian działowych na wyższych kondygnacjach. W różnych sytuacjach stworzyć można strop:

  • gęstożebrowy – w tych konstrukcjach umieszcza się belki żelbetowe oraz pustaki, co następnie zostaje wzmocnione warstwą betonu. To obecnie popularne rozwiązanie w przypadku domów jednorodzinnych, a jego zróżnicowanie jest spowodowane gęstością rozmieszczenia elementów, które warunkują możliwe obciążenia, którym może zostać poddana konstrukcja,
  • prefabrykowany – stosowany chętnie przede wszystkim w budownictwie wielorodzinnym. Jest on produkowany za pomocą składania gotowych elementów, co znacznie przyspiesza czas budowy budynku,
  • monolityczny – w tym przypadku wylewanie betonu ma największe znaczenie, gdyż konstrukcja opiera się na zamontowaniu zbrojeń, a następnie wylaniu warstwy mieszanki.

Zróżnicowanie

Decyzja o wyborze rodzaju stropu jest uwarunkowana wieloma czynnikami: kosztami, czasem produkcji, powierzchnią oraz liczbą kondygnacji, a także choćby ich kształtem. W przypadku zwrócenia szczególnej uwagi na okres robót, rozwiązaniem najkorzystniejszym jest strop prefabrykowany. Z kolei w przypadku niestandardowych koncepcji tworzenia budynku nasza wytwórnia jako lepszą propozycję wskazuje zastosowanie opcji monolitycznej.